ENOURAGE 1

Entourage-effekten

The Entourage Effect som blir brukt om cannabis, og kan best oversettes til «samhandlingseffekten» på norsk. Kort oppsummert; effekten av summen av alle cannabinoider og terpener og helsefordelene de gir når de komplimenterer og balanserer hverandre. 

Siden cannabis inneholder hundrevis av potensielt terapeutiske molekyler, er det lett å forstå hvorfor forskere ønsker å isolere og bruke dem som grunnlag for en hel rekke fremtidige medisiner. De vil finne ut av hvilke cannabinoider som er ansvarlige for hvilke medisinske effekter og deretter studere deres virkningsmekanismer i kroppen.

Slik forskning har ført til medisiner som CBD-isolat (Epidiolex), kombinasjon av CBD- og THC-isolat (Sativex) eller syntetiske cannabinoider (Marinol).

Disse medisinene kan du få på resept av legen din. Det er derimot en kjent sak at resultatene blir bedre dersom cannabisproduktet inneholder hele mengden av molekylære virkestoffer, d.v.s et bredt spekter av cannabinoider og terpener, da de virker synergistiske med hverandre.

En metaanalyse som sammenlignet CBD-isolat med helplante-CBD i behandling av epilepsi fant at CBD fra hele planten (fullspektret) ikke bare var dobbelt så effektiv som det isolerte ekvivalent, men at lavere doser var nødvendig for å oppnå terapeutisk effekt. Mye tyder på at Entourage-effekten kan ha mye av æren for det.

Det finnes totalt 113 cannabinoider, og desto flere oljen inneholder i tillegg til cannabidiol (CBD), desto bedre blir Entourage-effekten. Det finnes for eksempel mange cannabinoider som kan virke smertestillende, men bruker forskjellige mekanismer i kroppen for å oppnå effekten. CBD virker smertedempende gjennom å regulere utslipp av inflammasjonsproduserende cytokiner, mens THC virker på smertesignalene i ryggmargen og hjernen. CBC (cannabichromene) er et annet cannabinoid som også kan dempe smerte, gjør det gjennom å blokkere Substans P, et av hovedsignalstoffene for smerte. 

Se etter en CBD-olje som er fullspektret/bredspektret. Er oljen laget av flere forskjellige typer cannabistyper («strains» på engelsk) blir effekten enda bedre. Forskjellige cannabistyper (inkludert industriell hamp) har forskjellige komposisjoner av cannabinoider, hvor noen inneholder få og andre mange. Noen typer har mye av enkelte cannabinoider, mens andre har mye av andre cannabinoider. Derfor lønner det seg å bruke flere typer cannabisplanter når det lages CBD-olje. En seriøs CBD-forhandler bør kunne vise til tredjepart lab-rapport som viser nøyaktig hva oljen inneholder.

I tillegg til cannabinoider inneholder cannabisplanten over 200 terpener som også har potensielt unike gunstige effekter. Mange terpener fungerer sammen som indirekte antagonister eller agonister på endocannabinoidreseptoren, og kan sammen med cannabinoider bidra til en synergistisk Entourage-effekt. Eksempelvis er terpenet Myrcene kjent for å forsterke den smertestillende effekten, mens terpenene Linalol og Limonene virker inflammasjonsreduserende. 

OBS! Dette er en bloggpost fra hovedsiden til MELS der det anbefales anbefales å bruke fullspektret/bredspektret CBD-produkter til oral bruk. Imidlertid er det ikke lovlig å bruke CBD-produkter oralt i Norge, kun bruk av CBD isolat i kosmetikk er tillatt.

Referanser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334252/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30258398/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00359/full?fbclid=IwAR2WG1FO7HoXQR0BOGr7h2wrpcOqckPxuZO8rZBZpsXP2pC1lW0-WpOTcaA

Liknende artikler