cbd receptor, endocannabinoider, cannabinoider
|

Hvordan fungerer CBD på oss menneskekroppen?

CBD kobler seg til kroppens endocannabinoidreseptorer som er en del av kroppens endocannabinoidesystem.

CBD har en affinitet for CB1- og CB2-reseptorene, men den binder seg ikke direkte til dem på samme måte som THC gjør. I stedet ser det ut til å påvirke reseptorene indirekte ved å påvirke aktiviteten til andre reseptorer og signalveier. Forskere tror også at CBD kan påvirke endocannabinoidsystemet ved å hemme nedbrytningen av naturlige endocannabinoider, noe som kan øke deres nivåer og aktivitet i kroppen.

CB1-reseptorer finnes hovedsakelig i hjernen og sentralnervesystemet, mens CB2-reseptorer finnes i immunsystemet og i forskjellige perifere vev og organer. Når cannabinoider binder seg til disse reseptorene, kan de påvirke en rekke fysiologiske funksjoner i kroppen, inkludert smerte, appetitt, søvn, humør og immunfunksjon.

Hvordan fungerer CBD på menneske-kroppen?

Når CBD kobler seg til cannabinoidreseptorer i kroppen, skjer det flere ting. Først og fremst kan CBD påvirke nivåene av andre signalstoffer i kroppen, som serotonin og anandamid, som spiller en viktig rolle i reguleringen av en rekke fysiologiske funksjoner, inkludert humør, søvn, appetitt og smerte.

Videre kan CBD også påvirke aktiviteten til ionekanaler og reseptorer utenfor cannabinoidsystemet, inkludert 5-HT1A-reseptorer, som er involvert i reguleringen av serotonin, og TRPV1-reseptorer, som spiller en rolle i smertefølelse og betennelse.

Til slutt kan CBD indusere en rekke cellulære og molekylære reaksjoner som kan påvirke immunsystemet og den generelle helsen. Alt i alt kan effekten av CBD på cannabinoidreseptorer og andre mål i kroppen bidra til å redusere symptomer på en rekke tilstander, inkludert smerte, betennelse, angst og søvnproblemer. Vi kommer mer i balanse, også kalt homeostase.

Liknende artikler